Försäkringar för barn

Alla barn får sjukdomar under barnaåren, men i de allra flesta fall är de övergående och läker ut helt. För dessa kortare sjukdomar finns ett grundskydd i form av socialförsäkringen som omfattar alla. Barn råkar också ut för olycksfall. Dessbättre är det ovanligt att olycksfallen ger upphov till framtida men.

Alla skolor och förskolor har en olycksfallsförsäkring för barnen. Denna ersätter vid olycksfall, inte vid sjukdom. De flesta skolor och daghem har en försäkring som täcker skolan eller daghemmet samt vägen dit och hem. Några kommuner har en försäkring som täcker hela dygnet.

Tyvärr är en del sjukdomar allvarliga och kan ge mångårigt eller livslångt handikapp. Under barnets uppväxt kan en barnförsäkring ge en inkomstförstärkning till en förälder som är vårdare åt sitt barn. Man kan också få hjälp med andra kostnader som orsakas av sjukdomen.

Vid kronisk sjukdom

När ett kroniskt sjukt barn så småningom blir myndigt och då bedöms har nedsatt arbetsförmåga får det ersättning från Försäkringskassan, men eftersom ersättningen baseras på tidigare inkomst blir ersättningen mycket låg. Här kan en barnförsäkring täcka upp till en rimligare nivå. I allmänhet är vissa sjukdomar undantagna. Det är sådana som man betraktar som medfödda, t.ex. ADH, CP-skada eller epilepsi.

Teckna en individuell försäkring

När försäkringen tecknas fyller föräldrarna i en hälsodeklaration för barnet. Det är mycket viktigt att den fylls i korrekt. Om barnet senare i livet får en sjukdom eller handikapp som kan härledas till tiden före hälsodeklarationen så kan ersättning helt utebli.

Vid olycksfall ger barnförsäkringen ett extra skydd, till exempel vid tandskador som inte ersätts av kollektiva försäkringar.

Många föräldrar har dessutom en sjuk- och olycksfallsförsäkring genom sin arbetsgivare. Om man medförsäkrar sitt barn via den krävs vanligen ingen hälsodeklaration, men man får i allmänhet inte lika omfattande skydd som vid en individuell försäkring.